Enerji Sektörü Reasürans Kabulleri

Termik ve yenilenebilir enerji santralleri ile iletim & dağıtım ve boru hatları reasürans kabulü yapılan risklerden bazılarıdır. Enerji santrallerinin çeşitli operasyonel riskleri VHV Reasürans teknik ekibinin uzmanlık alanındadır.

Test ve bakım devreleri dahil aşağıda belirtilen yüksek teknoloji riskleri VHV Reasürans’ın risk iştahıyla örtüşmektedir:

  • ⦁ Güneş enerji santralleri
  • ⦁ Hidroelektrik santralleri
  • ⦁ Termik santraller
  • ⦁ Kombine çevrim santralleri
  • ⦁ Rüzgâr enerjisi santrali
  • ⦁ Jeotermal enerji santrali
  • ⦁ Biyoenerji
  • ⦁ Elektrik ve doğal gaz iletim ve dağıtım hatları