Mimar ve Mühendisler için Mesleki Sorumluluk Risk Kabulleri

VHV Reasürans, sorumluluk sigortaları branşında mimarlar ve mühendisler için mesleki sorumluluk teminatı talepleri kapsamında reasürans kabulleri sağlamaktadır. VHV Grubu’nun, inşaat ve bağlı risklere ilişkin 100 yıla dayanan deneyimi ve uzmanlığı, Türk marketinde henüz niş bir alan olarak kabul edilen mimar ve mühendisler için mesleki sorumluluk sigortası kapsamında da VHV Reasürans’ın öne çıkmasını sağlamaktadır. Mimar ve mühendisler için mesleki sorumluluk teminatları, bu kıymetli birikiminle hazırlanan VHV Reasürans, Mimar ve Mühendisler için Mesleki Sorumluluk Sigortası Özel Şartları çerçevesinde sağlanabildiği gibi sektöre kabul görmüş özel şartlar da desteklenebilmektedir.

Mimar ve Mühendis Mesleki Sorumluluk Sigortası çerçevesinde aşağıda sayılan risk türlerinde yıllık ve proje bazlı teminatlar sunulabilmektedir.

  • ⦁ Bireysel çalışan mimar ve mühendisler
  • ⦁ Mimarlık ofisleri
  • ⦁ Mühendislik şirketleri
  • ⦁ Müşavir ve danışman şirketler
  • ⦁ İnşaat şirketleri